הדרכה מקצועית (supervision)

אני מציעה הדרכה מקצועית בגישה פסיכודינמית לתרפיסטיות/ים בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים ולסטודנטיות/ים בתחום. 

הדרכה (supervision) מהווה אבן יסוד בפסיכותרפיה ומשמשת כמצע להתפתחות מקצועית ואישית של המטפלים. גם טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים דורש ליווי והדרכה - באופן פורמלי לסטודנטים ולמטפלים מתחילים ובאופן מתבקש למטפלים ותיקים. הדרכה טובה עוזרת למטפלים להבין טוב יותר את עצמם ואת המטופלים, ליצור קישורים בין תיאוריה למעשה הטיפולי, לגבש זהות מקצועית ולפתח קול אישי ואותנטי בעולם הטיפול. 

אני עובדת בגישה פסיכודינמית והחשיבה שלי כמטפלת וכמדריכה מושפעת מהתיאוריה הפסיכואנליטית. הדרכה, בעיניי, היא לא רק העברת ידע מהמדריך למודרך והנחייה קונקרטית לגבי אופן העבודה עם המטופל, אלא היא קודם כל מרחב של התבוננות משותפת בחווייתו של המודרך באירועי הטיפול שהוא מנהל, חיצוניים ופנימיים, מודעים ולא-מודעים, מילוליים ולא-מילוליים כאחד. שאלות העולות למודרך, לבטיו והתלבטויותיו, עמדות ותפיסות, דילמות אתיות, רשמי חושים, רגשות, משאלות ותקוות – כל אלה מובאים למפגשי ההדרכה וזוכים לחשיבה ועיבוד. מתוך כך גדלה יכולתו של המודרך לשאת מצבים טיפוליים מורכבים, להבין טוב יותר את תהליכי ההעברה וההעברה הנגדית, לפתח טכניקה שמתאימה לאישיותו וכישוריו, ולתרום למטופליו ככל הניתן. 

כמדריכה בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, אני שומרת על כללי האתיקה המקצועית הרשומים בתקנון האתיקה של האיגוד המקצועי מ.ר.ח.ב., הן כלפי המטופלים והן כלפי החיות המשתתפות בטיפול. אני דוגלת בגישה הרואה את בעלי החיים כיצורים חיים עם תכונות אופי, רגשות וצרכים פיזיים ורגשיים משל עצמם. למודרכים שלי אני משתדלת לתרום בכל הקשור להרחבת הידע אודות החזקת בעלי חיים וטיפוחם, כגון הרגלי תזונה, רבייה, אורחות חיים והתנהגות. בעיניי, ידע נרחב ומעמיק זה מאפשר למודרך לפתח מודעות גבוהה לאחריותו כלפי רווחת החיות, אך בו בזמן מספק לו תחושת ביטחון ויכולת גמישות מותאמת באינטראקציות טיפוליות שהוא מתווך עבור מטופליו. 

מפגשי ההדרכה מתקיימים בקליניקה שלי ברמת גן.   יש אפשרות לקבל הדרכה בזום.  

תינתן הנחה למטפלים חברי האיגוד מ.ר.ח.ב.. 

Books